top of page


Standaard fabrieksgarantie


De garantietermijn is standaard minimaal 2 jaar. Langere garantietermijnen staan; of op onze website aangeven of op die van onze leveranciers of in de documentatie die bij je bestelling is geleverd. Rijwielhandel Purmerend  staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst van de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Onderdelen op de fiets

Bij normale behandeling, gebruik en onderhoud geldt een garantietermijn van 1 jaar op materiaal- en constructiefouten(tenzij anders aangegeven door de fabrikant). Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals bijvoorbeeld banden, zadel, ketting, kettingbladen, freewheel, tandwielen, kabels, pedalen en remblokken, wordt geen garantie gegeven tenzij er sprake is van constructie- en/of materiaalfouten. (Dit wordt beoordeeld door Onszelf en zo nodig door de fabrikant zelf.

 

Overige producten en accessoires

Rijwielhandel Purmerend houdt de garantietermijn van overige producten op 2 jaar. Voor producten waar een garantiebewijs van de fabrikant is bijgeleverd, gelden de bepalingen van de fabrikant.

 

Onderhoudsbeurt

Het is belangrijk om binnen de aangegeven termijnen  na aankoop de onderhoudsbeurten te laten verrichten.
Klachten / gebreken voortvloeiend uit het nalaten van deze onderhoudsbeurten  kunnen gevolgen hebben voor het aanspraak maken op garantie.


 

Garantie afhandeling

Je kunt aanspraak maken op garantie als het defect te wijten is aan een materiaal- of constructiefout. In overleg met de fabrikant en/of leverancier bepalen wij of er gekozen wordt voor reparatie of vervanging van het defecte onderdeel of product. Je kunt voor onderhoud of garantieafhandeling altijd terecht bij elke officiële merkdealer. Alle onderdelen die vallen onder de garantie worden vervangen, het kan zijn dat er wel kosten worden berekend voor het arbeidsloon, wanneer je de fiets laat onderhouden door een andere dealer dan waar je de fiets hebt gekocht. Schade door oneigenlijk gebruik, bijvoorbeeld wanneer je een ongelukje hebt gehad met de fiets, valt uiteraard niet onder de garantieregeling.

 

Voorwaarden

De bovengenoemde bepalingen gelden uitsluitend voor de eerste eigenaar. Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient de eigenaar de originele aankoopbewijs te kunnen overleggen. Garantie op voorgenoemde punten vallen ter beoordeling van de fabrikant. De fabrikant beoordeelt of de garantie verleend wordt. Eventuele montage / demontage en vervoerskosten komen voor rekening van de eigenaar. Garantie wordt niet verleend indien er sprake is van oneigenlijk of buitensporig gebruik, onvoldoende onderhoud en indien het product voor verhuur is ingezet. Let op, schade aan fietsen ontstaan als het gevolg van  vervoer op fietsdrager of eventueel ondeugdelijk gebruik van gereedschappen, valt niet onder de garantie, evenals alle vormen van molest.

Afhandeling en beoordeling hiervan geschiedt altijd via Rijwielhandel Purmerend. Dit gebeurt – volgens afspraak en in goed overleg – via onze telefoon/mail  vergoedt geen rekeningen van derden, tenzij anders afgesproken met Rijwielhandel Purmerend.

 

fietsemaker purmerend rijwielhandel purmerend sparta batavus cortina sensa bsp pointer stadsfiets racefiets mountainbike tourfiets E-bike electrische fiets verhuur reparatie bobike abus axa XLC selle royal  Ghost bakfiets fiets schwalbe banden tektro shimano fietsen

Rijwielhandel Purmerend

Voor al uw fietsplezier!

bottom of page